Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Przetargi
14.01.2021

DT/103/21: Chopina 7 - Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej - zakończenie postępowania

 
Znak: DT/103/21 12 stycznia 2021 r.

INFORMACJA

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/3626/20 z dnia 19.10.2020r. na: „Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej od podwórza
oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie”

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7 w Kętrzynie informuje, że do dnia 06.11.2020r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie jeda oferta.

Wobec powyższego 12 stycznia 2021r. Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.

Prezes Zarządu
Andrzej Michalski

 

Chopina_7-remont_elewacji-zakończenie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja