Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Przetargi
20.07.2021

Kolonwa 4 - najem garażu nr 8

 
  Kętrzyn, 20 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na najem garażu nr 8
położonego budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie.
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie najemcy lokali mieszkalnych
stanowiących własność Spółki.

Położenie garażu:

podpiwniczenie budynku mieszkalnego przy  ul. Klonowej 4 – boks nr 8

Powierzchnia użytkowa :

15 m²

Wyposażenie techniczne:

instalacja elektryczna

Cena wywoławcza za garaż miesięcznie:

nie mniej niż 200,00 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Kryteria wyboru oferty:

najwyższa zaproponowana cena ( czynsz);
w przypadku jednakowych cen, oferenci zostaną  poproszeni o złożenie oferty uzupełniającej

Okres wynajmu:

na czas nieograniczony

Termin składania ofert:

do 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10:30

Miejsce składania ofert:

ofertę z proponowaną miesięczną ceną brutto za najem garażu należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie (11-400)  ul. Traugutta 27 w sekretariacie (I piętro),  na kopercie oprócz nazwiska i imienia oraz adresu oferenta należy dopisać: ”Oferta- najem garażu przy ul. Klonowej 4– boks nr 8”.

Miejsce   i termin   otwarcia ofert:

dnia 11 sierpnia 2021r. godzina 11:00 w siedzibie Spółki ul. Romualda Traugutta 27 w Kętrzynie, (11-400) pokój  nr 3 (parter)
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Ze względu  na istniejącą instalację gazową w budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie garaż nie może służyć przechowywaniu  pojazdów wyposażonych w układ zasilania gazem.

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrznie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje w sprawie najmu garażu można uzyskać w  siedzibie Spółki u administratora osiedla, tel. 89 752-52-26.

 
Klonowa_4_g8.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja