Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

25.07.2022
Dnia: 25 lipca 2022r. CENNIK DODATKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2022r.   Udostępnienie dokumentacji technicznej w formie papierowej lub elektronicznej niezbędnej do stanięcia do zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Spółki – 50,00 zł Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach – 15,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (do 12 m-cy) – 12,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (powyżej 12 m-cy) – 20,00 zł Kserokopia dokumentu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” – 15,00 zł Wykonanie drobnych napraw i usług na indywidualne zlecenie właściciela lokalu lub najemcy TBS – 40,00 zł za 1...
08.06.2022
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o. o. w Kętrzynie informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. w godzinach od 8:30 do 11:30 Spółka będzie nieczynna – szkolenie pracowników. Kasa będzie otwarta normalnie, czyli od 7:30 do 14:30.
03.01.2022
Dnia: 3 stycznia 2022r. Zmiana w CENNIKU USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022r.   1,20 zł   za przelew i wpłata czynszowa (KTBS,WM) 1,20 zł   za przelew i wpłata z tyt. zużycia wody (MWiK) 1,50 zł   za pozostałe przelewy i wpłaty 0,50%   płatności za przelewy i wpłaty powyżej 1 000,00 zł 1%         płatności za każdy przelew zagraniczny 5,00 zł   za opłaty ZUS i podatkowe 0,00 zł    opłaty czynszowe na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 2,80 zł    opłata za książeczkę wpłat 0,50 zł    opłata za usługę ksero (jedna...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

02.12.2022
Znak: DT/4465/22 Data: 02 grudnia 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert    Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:  „Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku przy ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie”  Zakres prac:  I. Odwodnienie budynku: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego zgodnie z gotową dokumentacją projektową (Załącznik nr 7). Po stronie Wykonawcy koszt i zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz obsługa geodezyjna inwestycji.  II. Izolacja pionowa ścian fundamentowych:  Rozbiórka istniejącej...
18.11.2022
Znak: DT/4282/22 Data: 18 listopada 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. II zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Gminiy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22 na wykonanie robót budowlnaych: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 2023 r. ” Do dnia 15.11.2022 r. do godz. 13:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po analizie wybrano...
17.11.2022
Znak: DT/4253/22 Data: 17 listopada 2022 r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4074/22   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/4074/22 z dnia 31 października 2022 roku na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie". Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 14.11.2022 r. do godz....
16.11.2022
Znak: DT/4264/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

Porozumienie z Olsztyńską Szkołą Wyższą.pdf
Oświadczenie - o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu.pdf
Oświadczenie - o liczbie zamieszkałych osób.docx
Oświadczenie - nowy właściciel.docx
RODO - Klauzula informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl