UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

29.03.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że dnia 02 kwietnia 2021 roku Spółka pracuje do godziny 1230 Kasa czynna do godziny 1200  
19.02.2021
  RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa  Zarządu Spółki. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera, posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

11.05.2021
    11 maja 2021 r. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Znak:­­­­­­ DT/ 1302 /21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku dot. „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ” Uwaga: Zamawiający informuje potencjalnych oferentów, że nie ma konieczności uwzględnienia w ofercie montażu nawiewników okiennych.  
05.05.2021
  Znak: DT/1509/21 5 maja 2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/1302/21 z dnia 16.04.2021 roku na „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 informuje, że do terminu składania ofert tj. do 05.05.2021 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wydłuża się...
16.04.2021
  Znak: DT/1302/21 16 kwietnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zaprasza do przedstawienia oferty w przedmiocie „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ” Przedmiot zamówienia: 1) Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem 2) Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej wg...
07.04.2021
  Znak: DT/1085/21 6 kwietnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 34 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWĄ KOMINÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MAZURSKIEJ 34 W KĘTRZYNIE”   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania własnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej. W celach informacyjnych do niniejszego zaproszenia dołączono: opis z...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl