UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

14.06.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że od dnia: 7 CZERWCA 2021r. KASA KTBS jest czynna w godz. 7.30 - 14.30 (z przerwą w godz. 10.15 - 10.30)  
19.05.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że dnia: 4 CZERWCA 2021R.  BIURO BĘDZIE NIECZYNNE  
14.05.2021
  Kętrzyn, dnia 7 maja 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego nie dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki.   Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

11.06.2021
  Znak: DT/1825/21   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytania ofertowego z dnia 16.04.2021r. znak: DT/1302/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej pbróbką". Pełna treść informacji znajduje się w załaczonym dokumencie poniżej.  
01.06.2021
  Znak: DTA/1792/21 31 maja 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy  ul. Chopina 11 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ”   Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka...
01.06.2021
  Znak: DT/1791/21 31 maja 2021 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1604/21 z dnia 11.05.2021 roku na: „Wykonanie  remontu elewacji  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie  zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie informuje, że do dnia 28.05.2021r. do godz. 11.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując ...
27.05.2021
  Znak: DTA/1744/21 24 maja 2021 r. ZAPYTANIE  OFERTOWE Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kaszubska 7 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Prace  Remontowe w budynku ul. Kaszubska 7 w Kętrzynie polegające na: naprawie tynków i malowaniu ścian i sufitów na klatce schodowej, wykonanie lamperii  (sposób wykonania uzgodnić z Zarządem WM), naprawa i malowanie schodów  i balustrady, odświeżenie korytarzy piwnicznych w budynku”   Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl   Wykonawcy ubiegający...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl