UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

01.10.2020
  Komunikat Prezes KTBS informuje, że od 1 października 2020r. rozpoczną się wymagane przeglądy obiektów budowalnych realizowane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). Przeglądy obejmować będą: W zakresie budowlanym sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia   W zakresie instalacji sanitarnych i gazowych sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej sprawdzenie elementów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku sprawdzenie instalacji gazowych sprawdzenie instalacji służących ochronie środowiska   W zakresie instalacji elektrycznej badania instalacji...
11.08.2020
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od 11 sierpnia 2020 roku do odwołania następują ograniczenia funkcjonowania Kętrzyńskiego TBS: Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego stawiennictwa w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Obsługa interesanta w siedzibie Spółki w sprawach o których mowa w pkt 1 będzie możliwa wyłącznie po uprzedniej konsultacji telefonicznej z pracownikiem. Do Spółki będzie można wejść pojedynczo. Dokumenty w ważnej i pilnej sprawie można przekazać...
03.08.2020
  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. budowlanych   Wymagania: wykształcenie wyższe (budownictwo), preferowana inżynieria środowiska, znajomość prawa w zakresie budowlanym, znajomość z zakresu prawa mieszkaniowego, znajomość prawa w zakresie zarządzania lokalami, znajomość pracy przy komputerze oraz innych urządzeniach biurowych, komunikatywność, kreatywność, uprawnienia do nadzoru inwestorskiego, uprawnienia sanitarne. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku to: przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków, planowanie i nadzór remontów. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy, szkolenia) oraz staż pracy. Oferujemy: zatrudnienie na czas nieokreślony, pracę jednozmianową od...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

14.01.2021
  Znak: DT/103/21 12 stycznia 2021 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/3626/20 z dnia 19.10.2020r. na: „Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej od podwórza oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7 w Kętrzynie informuje, że do dnia 06.11.2020r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie jeda oferta. Wobec powyższego 12 stycznia 2021r. Zamawiający podjął decyzję o...
10.11.2020
    9 listopada 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie Towarzostwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert: na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 BADANIE NALEZY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 31.03.2021r. Oferty powinny zawierać: Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych, Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w przedmiocie zamówienia, Proponowaną cene brutto - kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkei koszty. Oferty nalezy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z napisem "Bilans 2020" w terminie do dnia 11.12.2020r do godz, 15.00 Zastrzega się prawo swobodnego wyboru...
20.10.2020
  Znak: DT/3626/20 19 października 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej od podwórza oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne. Obmiar należy wykonać w naturze. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w...
05.10.2020
    Znak: DT/3450/20 2 października 2020 r. INFORMACJA o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 9.07.2020r.; znak: DT/2214/20 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Ketrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontazu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z obróbką". Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła Firma z siedzibą w Kętrzynie, cena oferty wybranej wynosi brutto: 86.260,00m zł. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkei warunki określone w...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl