Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

27.08.2021
  Kętrzyn, dnia 27 sierpnia 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej z wyłonionymi kandydatami dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pani Elżbiety Hryniewicz. Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie    
30.07.2021
22.06.2021
  RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera, posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

10.09.2021
  Znak: DT/3102/21 Kętrzyn, 09 września 2021r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. zapytania ofertowego z dnia 13.08.2021 znak: DT/2837/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo – konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie”. Do dnia 31.08.2021r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa...
08.09.2021
  Znak: DT/3082/21 Data: 10 sierpnia 2021r. Informacja   Dotyczy zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania: „Częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 - nr 313/2, obręb 6”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o. o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 w Kętrzynie informuje, że do dnia 31.08.2021r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie  żadna oferta. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzje o zakończeniu postępowania.    
23.08.2021
  Znak: DT/2908/21 Kętrzyn, 23 sierpnia 2021r. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 znak: DT/2691/21 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie”. Do dnia 16.08.2021 do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 4 oferty. Po analizie, do realizacji przedmiotowego zadania...
16.08.2021
  Znak: DT/2837/21 Data: 13 sierpnia 2021r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo- konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie.” UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie na etapie...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl