UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

29.03.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że dnia 02 kwietnia 2021 roku Spółka pracuje do godziny 1230 Kasa czynna do godziny 1200  
19.02.2021
  RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa  Zarządu Spółki. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera, posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

07.04.2021
  Znak: DT/1085/21 6 kwietnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 34 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWĄ KOMINÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MAZURSKIEJ 34 W KĘTRZYNIE”   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania własnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej. W celach informacyjnych do niniejszego zaproszenia dołączono: opis z...
26.03.2021
  Znak: DT/975/21 26 marca 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 43 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi – Mołtajny 43”.   Typowanie robót: Rozbiórka blachy trapezowej i istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych. Utylizacja odpadów. Docieplenie ścian elewacyjnych i cokołów z kołkowaniem. (Styropian EPS 70-038 fasada gr. 14cm) Obróbki blacharskie, montaż parapetów z blachy ocynkowanej z obróbką silikonem. Montaż kratek wentylacyjnych z lokali. Wentylacja stropodachu...
23.03.2021
  Znak: DTA/926/21 23 marca 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych netto równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn ”.   wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce przetargi - aktualne Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach...
23.03.2021
    23 marca 2021 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/592/21 z dnia 25.02.2021 roku na: „Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie, w tym: Otynkowanie kominów wraz z instalacją ław kominiarskich i czap na kominach. Wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych na nowe wraz z opierzeniem i remontem wróblówek.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Reja 3 w Kętrzynie informuje, że do dnia 12.03.2021 r. do godz. 11.00 wpłynęło...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl