UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Aktualności

01.10.2020
  Komunikat Prezes KTBS informuje, że od 1 października 2020r. rozpoczną się wymagane przeglądy obiektów budowalnych realizowane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). Przeglądy obejmować będą: W zakresie budowlanym sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia   W zakresie instalacji sanitarnych i gazowych sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej sprawdzenie elementów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku sprawdzenie instalacji gazowych sprawdzenie instalacji służących ochronie środowiska   W zakresie instalacji elektrycznej badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu kontrola zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , sprawdzenie odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów   Przegląd kominów przeglądy kominiarskie i drożności kanałów wentylacyjnych   Osoby wytypowane do przeglądów posiadać będą pisemne upoważnienie wydane przez KTBS w Kętrzynie do prowadzenia czynności kontrolnych w lokalach Gminy Miejskiej Kętrzyn, Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobów własnych TBS.       Koordynację działań i przygotowanie niezbędnych formularzy przeglądowych oraz rozliczenie zadań  prowadzić będzie biuro...
11.08.2020
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od 11 sierpnia 2020 roku do odwołania następują ograniczenia funkcjonowania Kętrzyńskiego TBS: Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego stawiennictwa w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Obsługa interesanta w siedzibie Spółki w sprawach o których mowa w pkt 1 będzie możliwa wyłącznie po uprzedniej konsultacji telefonicznej z pracownikiem. Do Spółki będzie można wejść pojedynczo. Dokumenty w ważnej i pilnej sprawie można przekazać osobie dyżurującej przy drzwiach wejściowych do Spółki. Rekomenduje się załatwianie spraw poprzez wykorzystanie środków porozumienia się na odległość: telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-kartoteki lub poczty elektronicznej. Druki wniosków i innych formularzy niezbędnych do załatwienia spraw w Spółce można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”. Dyżur Prezesa Kętrzyńskiego TBS odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 8:00 – 12:00 wyłącznie telefonicznie pod numerem 89 752 49 37. Punkt opłat czynny od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do...
03.08.2020
  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. budowlanych   Wymagania: wykształcenie wyższe (budownictwo), preferowana inżynieria środowiska, znajomość prawa w zakresie budowlanym, znajomość z zakresu prawa mieszkaniowego, znajomość prawa w zakresie zarządzania lokalami, znajomość pracy przy komputerze oraz innych urządzeniach biurowych, komunikatywność, kreatywność, uprawnienia do nadzoru inwestorskiego, uprawnienia sanitarne. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku to: przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków, planowanie i nadzór remontów. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy, szkolenia) oraz staż pracy. Oferujemy: zatrudnienie na czas nieokreślony, pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku, zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, wynagrodzenie do uzgodnienia, min. 4000,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w biurze Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn  
04.06.2020
  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. budowlanych Wymagania: preferowane wykształcenie wyższe (budownictwo) znajomość prawa w zakresie budowlanym znajomość z zakresu prawa mieszkaniowego znajomość prawa w zakresie zarządzania lokalami znajomość pracy przy komputerze oraz innych urządzeniach biurowych komunikatywność kreatywność uprawnienia do nadzoru inwestorskiego Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy, szkolenia) oraz staż pracy Dokumenty należy składać w biurze Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn  
26.05.2020
      Mieszkańcy budynków zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.               Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Kętrzyńskie TBS uprzejmie informuje, że podejmuje prace nad wprowadzeniem portalu „e-kartoteka”. Jest to nowe narzędzie komunikowania, za pomocą którego właściciel lub najemca lokalu, przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła, uzyskuje dostęp do kartoteki, w której można sprawdzić stan własnych rozliczeń, zobowiązań, wpłat; wgląd w treści uchwał, regulaminów, przepisów. Członkowie Zarządu dodatkowo mają wgląd w sprawozdania finansowe wspólnot. Portal oferuje również tablicę ogłoszeń i forum dyskusyjne pozwalające na dwustronną wymianę uwag i spostrzeżeń. Ważnym elementem jest możliwość głosowania za pomocą portalu oraz elektroniczne zgłaszanie usterek wraz z przesłaniem materiału fotograficznego. Powyższe informacje będą dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W „e-kartotece” znajdą Państwo historię wpłat i naliczeń za okres 1 roku, pozwali to na szybki dostęp do niezbędnych informacji bez wertowania rachunków, wyciągów bankowych czy dowodów wpłat. Koszt za użytkowanie przedstawionego Państwu portalu wyniesie 1 zł miesięcznie od lokalu. Przewidywany czas uruchomienia portalu to 1 wrzesień 2020r.   Należy wspomnieć o obecnej...
21.05.2020
  Informujemy, że od 25 maja 2020r. punkt opłat jest czynny w godz. 7.30 - 14.30 z przerwą od 13.00 do 13.45 z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństa.  
06.04.2020
  Szanowni Państwo, Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że dnia 10 kwietnia 2020 roku Spółka pracuje do godziny 13.00.  
27.03.2020
  W związku ze stanem epidemii informujemy, że Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie Polska stosuje dodatkowe środki ochronne we wszystkich obszarach działalności. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.   Obsługa Klientów Punktu Opłat od dnia 30 marca 2020r Punkt Opłat będzie czynny w godzinach 800 – 1200 z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa   Strefa bezpieczeństwa W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów, Kętrzyńskie TBS wydzieliło w siedzibie specjalną strefę bezpieczeństwa.   Klienci proszeni są o ustawianie się pojedynczo w przedsionku Spółki w wyznaczonym na podłodze taśmą miejscu.   Do stanowiska opłat można przejść w chwili opuszczenia „punktu opłat” obsłużonego klienta.   Przy okienku „punktu opłat” należy zdezynfekować ręce a następnie przekazać dokumenty i środki finansowe osobie obsługującej.   Klienci proszeni są także o zachowanie pomiędzy sobą bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m w trakcie oczekiwania.  
12

Archiwum

2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja