Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Aktualności

03.01.2022
Dnia: 3 stycznia 2022r. Zmiana w CENNIKU USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022r.   1,20 zł   za przelew i wpłata czynszowa (KTBS,WM) 1,20 zł   za przelew i wpłata z tyt. zużycia wody (MWiK) 1,50 zł   za pozostałe przelewy i wpłaty 0,50%   płatności za przelewy i wpłaty powyżej 1 000,00 zł 1%         płatności za każdy przelew zagraniczny 5,00 zł   za opłaty ZUS i podatkowe 0,00 zł    opłaty czynszowe na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 2,80 zł    opłata za książeczkę wpłat 0,50 zł    opłata za usługę ksero (jedna kartka)   Na podstawie zarządzenia nr 20/2020 z dnia 31.12.2021 r., nr 21/2021 z dnia 31.12.2021 r.
27.08.2021
  Kętrzyn, dnia 27 sierpnia 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej z wyłonionymi kandydatami dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pani Elżbiety Hryniewicz. Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie    
22.06.2021
  RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera, posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać znajomość przepisów dotyczących przedmiotu działalności oraz Kodeksu Spółek Handlowych.   Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności...
14.06.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że od dnia: 7 CZERWCA 2021r. KASA KTBS jest czynna w godz. 7.30 - 14.30 (z przerwą w godz. 10.15 - 10.30)  

Archiwum

2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja