UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

21.09.2020
  Znak: DT/3290/20 14 września 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym , programem prac konserwatorskich  oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, opinie techniczną, przedmiar robót, badania niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania...
19.08.2020
  Znak: DT/2962/20 12 sierpnia 2020 r. INFORMACJA o wyborze najorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 23.07.2020r.; znak: DT/2513/20 W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/2513/20 na 'Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Koprenika 2 w Kętrzynie, zgodnie z projektem budowlanym i rpogramem prac konserwatorskich' iformuję, iż w wyniku oceny nadesłanych 3 ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 2 w Kętrzynie dokonała wyboru najtańszej oferty za kwotę: wzmocnienie ścian: 3.415,07 zl brutto remont elewacji: 158.075,53 zl brutto remont dachu: 58.900,07 zl brutto izolacja fundamentów: 39.637,68 zł brutto zl brutto Dziękujemy za udzial w procedurze i zlożenie ofert. Prezes Zarządu Andrzej MIchalski  
04.08.2020
  Znak: DT/2642/20 3 sierpnia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2462/20 z dnia 13.07.2020 roku na: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszklanego wielorodzinnego”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie informuje, że do dnia 03.08.2020 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru oferty.  
26.07.2020
  Znak: DT/2513/20 23 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 2 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji i  dachu   budynku, przedmiary robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych...
22.07.2020
  Znak: DT/2484/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2117/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża ogólnobudowlana”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie cztery oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
22.07.2020
  Znak: DT/2485/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2120/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna i gazowa”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie dwie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
22.07.2020
  Znak: DT/2486/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2118/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzynskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża elektryczna”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 1 oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
22.07.2020
  Znak: DT/2487/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2119/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzynskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża kominiarska”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 1 oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o wyborze jedynej oferty: przewody spalinowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł / przewód, podłączenie, przewody dymowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł / przewód, podłączenie, przewody wentylacyjne wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł/przewód, podłączenie.  
16.07.2020
  Znak: DT/2462/20 13 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym , programem prac konserwatorskich  oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, opinie techniczną, przedmiar robót, badania niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania...
11.07.2020
  Znak: DT/2376/20 10 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych składających się z dwunastu odrębnych zadań: „Wykonanie/remont łazienek w lokalach komunalnych” Wzory formularzy ofertowych, obowiązkowy zakres prac poszczególnych zadań można pobrać z oficjalnej strony Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tj. www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”. 1. Opis przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych zadań): 1) Wykonanie/remont łazienek według zakresu robót załączonego do zaproszenia – Załącznik_nr_1 2) Załącznik_nr_1 stanowi zakres robót obowiązkowych dla poszczególnych lokali, każdy z oferentów zobowiązany jest do dokonania własnych oględzin w celu wytyczenia łazienek w lokalach, które ich nie posiadają oraz zaplanowania ewentualnych robót nieujętych w zakresie. 2) Oczekiwany okres gwarancji:  a) branża ogólnobudowlana – 2 lata b) branża sanitarna  – 2 lata c) branża elektryczna – 2 lata (po wykonaniu prac wymagane dokonanie pomiarów elektrycznych)   2.  Wymagania techniczne: a) montaż drzwi łazienkowych - spełniające polskie normy budowlane, światło przejścia...
12345

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja