UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 30 marca 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 800 – 1200


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

25.02.2020
  Znak: DT/686/20 Data: 25 lutego 2020r. Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania Nr DT/432/20 z dnia 05.02.2020 roku: „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Asnyka 5 w Kętrzynie informuje, że do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęło  do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie 5 ofert.   Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej po zapoznaniu się z ofertami podjął decyzję  o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
25.02.2020
  Znak: DT/687/20 Data: 25 lutego 2020r. Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania Nr DT/433/20 z dnia 05.02.2020 roku: „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Ogrodowa 7 w Kętrzynie informuje, że do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęło  do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie 5 ofert.   Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej po zapoznaniu się z ofertami podjął decyzję  o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
07.02.2020
  Znak: DT/426/20 Data: 5 lutego 2020r. Informacja W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/186/20 na „ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji bez docieplenia oraz wykonania izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi”  informuję, iż w wyniku oceny nadesłanej oferty Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 7  w Kętrzynie dokonała otwarcia oferty i podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty. Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie oferty.  
07.02.2020
  Znak: DT/418/20 Data: 3 lutego 2020r. Informacja Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/146/20 z dnia 14.01.2020 roku na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurska  2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Mazurska 2 w Kętrzynie informuje, że do dnia 28.01.2020 r. do godz. 11.00 wpłynęły  do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie 2 oferty.   Jednocześnie informuję, że Zamawiający podjął decyzję  o wyborze najkorzystniejszej oferty za cenę 3300,00 zł brutto.  
07.02.2020
  Znak: DT/419/20 Data: 4 lutego 2020r. Informacja Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania z dnia 03.12.2019 roku: „Remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 36  w Kętrzynie ” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 36 w Kętrzynie informuje, że do dnia  30.12.2019 r. do godz. 10.00   wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie  jedna  oferta. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzje o wyborze jedynej oferty za cenę brutto 153 899,32 zł  
06.02.2020
  Znak: DT/433/20 5 lutego 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05 lutego 2020r. DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa ul. OGRODOWA 7  w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Ogrodowa 7 , 11-400 Kętrzyn, NIP: 7422055984, REGON: 519613940 reprezentowana przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, wpisane do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000177342, NIP: 7421588365, REGON: 510492534, Adres do doręczeń: ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie, e-mail: biuro.tbs@e-ketrzyn.pl, Tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37, Fax (89) 752 29 53. w imieniu którego działa: Andrzej Michalski – Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie. TYTUŁ ZAPYTANIA: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad inwestycją pn. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 7 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0001/19-00 w...
06.02.2020
  Znak: DT/432/20 5 lutego 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05 lutego 2020r. DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 5  w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Asnyka 5 , 11-400 Kętrzyn, NIP: 7421929754, REGON: 510965027 reprezentowana przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, wpisane do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000177342, NIP: 7421588365, REGON: 510492534, Adres do doręczeń: ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie, e-mail: biuro.tbs@e-ketrzyn.pl, Tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37, Fax (89) 752 29 53. w imieniu którego działa: Andrzej Michalski – Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie. TYTUŁ ZAPYTANIA: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad inwestycją pn. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 5 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0004/19-00 w...
23.01.2020
  Znak: DT/256 /20 Data: 21 styczeń 2020r. Informacja   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/29/20 z dnia 07.01.2020 roku na: „Wykonanie renowacji i konserwacji wszystkich widocznych elementów szyldu (obramowanie, podwójny napis i część  logo) przy ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie” –zgodnie z udzielonym pozwoleniem Warmińsko- Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programem prac konserwatorskich.”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie informuje, że do dnia 20.01.2020r. do godz. 10.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania znak: DT/29/20  z dnia 07.01.2020r.      
17.01.2020
  Znak: DT/185/20 16 stycznia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/4405/19 z dnia 20.12.2020 roku na: „Naprawę i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Chopina 7 w Kętrzynie informuje, że do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego  Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując  decyzję   o unieważnieniu postępowania znak: DT/4405/19  z dn. 20.12.2019 r.  
17.01.2020
  Znak: DT/186/20 15 stycznia 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA ORAZ WYKONANIA IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 7  W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI” Zakres prac: badania konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej, program prac konserwatorskich oraz program prac restauratorskich, inna dokumentacja wynikająca z zaleceń  konserwatorskich, dokumentacja projektowa.   Zamawiający zwraca uwagę aby koszt dokumentacji konserwatorskiej  i projektowej  obejmował oddzielne wyceny: I wycena  - remont elewacji budynku bez docieplenia II wycena - wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku Wzory formularzy ofertowych oraz zalecenia konserwatorskie można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka ogłoszenia i przetargi) .        Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i...
12

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja