Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

05.06.2023
Znak: DT/1963/23 Data: 05 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 25 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.  „Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny ugięcia stropu w pomieszczeniu piwnicznym wraz z opracowaniem programu naprawczego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 25 w Kętrzynie”   Zakres prac: Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny ugięcia stropu piwnicznego wraz z opracowaniem programu naprawczego. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, ślepy i przedmiar robót).   Wykonaną ekspertyzę techniczną oraz pozostałą dokumentację Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i na czytniku elektronicznym.   Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.   Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:   1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz...
02.06.2023
Znak: DT/1955/23 Data: 02 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 30 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Remont pokrycia dachu i elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 30 w Kętrzynie”   Zakres prac: I Remont dachu Rozebranie istniejącego pokrycia dachu. Wymiana wygnitego ołacenia i desek. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (bez rynien i rur spustowych od strony frontowej budynku). Wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną. Wymiana wyłazu dachowego. Wymiana ław kominiarskich na metalowe. Remont kominów – odtworzenie powłok tynkarskich wraz z przemalowaniem. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Montaż płotków śniegowych nad wejściami do budynku. Wykonanie impregnacji p.poż. na strychu. Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego. II Remont elewacji Zbicie tynków odparzonych, wykonanie nowych cementowo wapiennych. Uzupełnienie gzymsów i elementów zdobniczych. Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem wełną mineralną. Uzupełnienie elementów elewacji wykonanej z cegły wraz z wypełnieniem fug i ich impregnacją. Przy wycenie prac Wykonawca może...
01.06.2023
Znak: DT/1942/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz...
01.06.2023
Znak: DT/1941/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynku przy ul. Klonowej 6 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Wymiana stolarki okiennej dachowej na okna drewniane 3-szybowe, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, pakiety szybowe co najmniej...
01.06.2023
Znak: DT/1936/23 Data: 01 czerwca 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 19.04.2023 r. znak DT/1571/23   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny spękań ścian elewacyjnych budynku wraz z opracowaniem programu naprawczego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pow. W-wy 12 w Kętrzynie”   Do dnia 15.05.2023 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 4 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła firma: DESTIM Piotr Bogacz z siedzibą w Sząbruku. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert oraz zaproponował najniższa cenę za wykonanie ekspertyzy.   Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 
01.06.2023
Znak: DT/1920/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – 2023”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące...
25.05.2023
Znak: DT/1864/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
25.05.2023
Znak: DT/1863/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
24.05.2023
Znak: DT/1858/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
24.05.2023
Znak: DT/1857/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem kotła do instalacji wod.-kan. w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
12345678910

Archiwum

2023
2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja