UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
14.01.2020

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 - zaproszenie do składania ofert

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społeczengo Sp. z o. o. w Kętrzynie
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 31.03.2020r.

Oferty powinny zawierać:

  • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w przedmiocie zamówienia,
  • Proponowaną cenę netto - kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty

Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z napisem 'Bilans 2019" w terminie do dnia 15.01.2020r. do godz. 15.00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstapienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Informacji o Spółce mozna uzyskać pod nr tel. 89 752 49 37.

Osoby uprawnione do kontaktu - Elżbieta Hryniewicz

 
BadanieSprawozdaniaFinsnowegoZa2019.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja