UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
10.11.2020

Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2020

 
  9 listopada 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie Towarzostwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert:

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

BADANIE NALEZY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 31.03.2021r.

Oferty powinny zawierać:

  • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w przedmiocie zamówienia,
  • Proponowaną cene brutto - kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkei koszty.

Oferty nalezy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z napisem "Bilans 2020" w terminie do dnia 11.12.2020r do godz, 15.00

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Informacje o Spółce można uzyskać pod nr telefonu 089 752 49 37.

Osoby upoważnione do kontaktu - Elżbieta Hryniewicz

 

zaproszenie-do-skl-ofert.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja