UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
20.05.2020

DT/1714/20: Asnyka 5 - Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV sztuk 4 na 2 kondygnacji w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. A. Asnyka 5 w Kętrzynie - zaproszenie do składania ofert

 
Znak: DT/1714/20 20 maja 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV sztuk 4 na 2 kondygnacji
w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. A. Asnyka 5 w Kętrzynie”

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

Termin wykonania zadania – do 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 do dnia 27.05.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV sztuk 4 na 2 kondygnacji w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. A. Asnyka 5 w Kętrzynie ” – Nie otwierać przed 27.05.2020 r. godz. 11.00”.

  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki KTBS w Kętrzynie.
  2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  2. szkic stolarki okiennej
 
Zaproszenie.docx
Zalacznik_nr_1 oświadczenie.doc
SZKIC STOLARKI OKIENNEJ.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja