Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
24.05.2023

DT/1858/23: Dotyczy DT/1660/23 z dnia 28.04.2023 'Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023' - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/1858/23 Data: 24 maja 2023 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.:

Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023

Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty.

Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę:

HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

[GMK] Zawiadomienie o wyborze oferty - ZSO 2023_5 lokali.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja