Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
23.08.2021

DT/2908/21: Srokowo, Lipowa 8A - Remont elewacji budynku - zawiadomienie o wyborze oferty

 
Znak: DT/2908/21 Kętrzyn, 23 sierpnia 2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 znak: DT/2691/21


Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie”.

Do dnia 16.08.2021 do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 4 oferty.

Po analizie, do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę złożoną przez firmę: MARIUSZ SIENKIEWICZ PPHU "DREW-GAM".

Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Lipowa 8A Srokowo.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja