Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
10.09.2021

DT/3102/21: Poznańska 7 - Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo – konserwacyjne na strychu i klatce schodowej - zawiadomienie o wyborze oferty

 
Znak: DT/3102/21 Kętrzyn, 09 września 2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Dot. zapytania ofertowego z dnia 13.08.2021 znak: DT/2837/21

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo – konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie”.

Do dnia 31.08.2021r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty.

Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła Firma Usługi Remontowo – Budowlane Józef Pawlik z siedzibą w Reszlu. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty DT_2837_21 POZNANSKA 7.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja