Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
12.09.2023

DT/3191/23: ul. Powstańców Warszawy 21 - dotyczy DT/3024/23 z dnia 29.08.2023 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak: DT/3191/23 Data: 12 września 2023r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3024/23 z dnia 29 sierpnia 2023 roku na wykonanie zadania pn.: Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie”.

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie informuje, że do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 08.09.2023 r. do godz. 11:00.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

                  

 
INFORMACJA P21.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja