Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
16.11.2023

DT/32/MCH/23: Dotyczy DT/15,16,17/MCH/23 - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/32/MCH/23 Data: 16 listopad 2023r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/15/MCH/23

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/16/MCH/23

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/17/MCH/23

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofert

na realizacje zadań pn.:

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/15/MCH/23

            „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2024.”

Do dnia 09.11.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 3 oferty.

Po analizie Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę „PHU INSTAL PROJEKT” Marcin Daniów z siedzibą w Kętrzynie za cenę brutto 1,00 zł/za budynek, za lokal brutto 59,00 zł.

Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone

w zaproszeniu do złożenia ofert.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/16/MCH/23

            „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków będących własnością Kętrzyńskiego TBS

Sp. z o. o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2024.”

Do dnia 09.11.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 3 oferty.

Po analizie Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę „PHU INSTAL PROJEKT” Marcin Daniów z siedzibą w Kętrzynie za cenę brutto 1,00 zł/za budynek, za lokal brutto 28,99 zł.

Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r. znak DT/17/MCH/23

„Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2024.”

Do dnia 09.11.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 3 oferty.

Po analizie Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę „PHU INSTAL PROJEKT” Marcin Daniów z siedzibą w Kętrzynie za cenę brutto 1,00 zł/za budynek, za lokal brutto 28,99 zł.

Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

 
16_11_2023_M_CH.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja