Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
08.09.2022

DT/3473/22: Dotyczy DT/2219/22 z dnia 21.06.2022 'Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z robotami uzupełniającymi, ul. Urocza 2' - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/3473/22 Data: 08 września 2022r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego z dnia 21.06.2022 znak: DT/2219/22

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Urocza 2 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn.

„Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z robotami uzupełniającymi na budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 2 w Kętrzynie”.

 

Do dnia 05.07.2022 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 3 oferty.

Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła Firma PPHU „DREW-GAM” Mariusz Sienkiewicz z siedzibą w Kętrzynie.

Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 

 

 
informacja z wyboru ofert DT_2219_22 Urocza 2.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja