Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.09.2022

DT/3506/22: Dotyczy DT/3270/22 z dnia 25.08.2022 'Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów ul. Sikorskiego 20' - informacja o zakończeniu postępowania

Znak: DT/3506/22 Data: 13 września 2022r.

 

Informacja o zakończeniu postępowania

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3270/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

INFORMACJA.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja