Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
07.02.2020

DT/419/20: Sikorskiego 36 - Remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych - wybór oferty

 
Znak: DT/419/20 Data: 4 lutego 2020r.

Informacja

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania z dnia 03.12.2019 roku: „Remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 36  w Kętrzynie ”

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 36 w Kętrzynie informuje, że do dnia  30.12.2019 r. do godz. 10.00   wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie  jedna  oferta.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzje o wyborze jedynej oferty za cenę brutto 153 899,32 zł

 
INFORMACJA REMONT DACHU Ul. Sikorskiego 36.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja