Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
07.02.2020

DT/426/20: Chopina 7 - Opracowanie dokumentacji remontu elewacji - zakończenie postępowania

 
Znak: DT/426/20 Data: 5 lutego 2020r.

Informacja

W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/186/20 na „ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji bez docieplenia oraz wykonania izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi”  informuję, iż w wyniku oceny nadesłanej oferty Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 7  w Kętrzynie dokonała otwarcia oferty i podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.

Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie oferty.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ul. Chopina 7.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja