Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
18.11.2022

DT/4282/22: Dotyczy DT/4130/22 z dnia 31.10.2022 'Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 2023 r.' - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/4282/22 Data: 18 listopada 2022r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. II zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Gminiy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22 na wykonanie robót budowlnaych:

„Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 2023 r. ”

Do dnia 15.11.2022 r. do godz. 13:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po analizie wybrano najkorzystnijeszą ofertę, którą złożyła firma pn.:

"REMONTER Sp. z o.o"

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i waunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

Zawiadomienie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja