Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.12.2022

DT/4580/22: Dotyczy DT/4254/22 z dnia 16.11.2022 'Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych' - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/4580/22 Data: 08 grudnia 2022 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. zapytania ofertowego z dnia 16.11.2022 r. znak DT/4254/22

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofery na realizację zadań pn:

1. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS SP. z o.o. w Kętrzynie”.

Zamówienia objemowały następujące zadania:

Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych
Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie dekarskich
Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych
Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych

W odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 01.12.2022 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęło po 1 ofercie na każde zamówienie i na każde zadanie w danej branży. Z uwagi na to, że przesłane oferty są jedyne, jakie wpłynęły oraz spełniają warunki okreslone w zapytaniu ofertowym - dorealizacji przedmiotowych zadań wybrano nadesłane oferty od firm:

Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych - MARIUSZ SIENKIEWICZ PPHU "DREW-GAM" z siedzibą w Kętrzynie.
Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie dekarskich - MARIUSZ SIENKIEWICZ PPHU "DREW-GAM" z siedzibą w Kętrzynie.
Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych - "HYDROGAZ" - SYSTEMY GRZEWCZE CZESŁAW KOPKO z siedzibą w Barcianach.
Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych - RYSZARD SUROWIEC INSTALATORSTOW ELEKTRYCZNE z siedzibą w Kętrzynie.

 

dt_4580_22_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja