Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.01.2020

DT/47/20: Sikorskiego 31 - Opracowanie opinii stanu technicznego balkonów - zakończenie postępowania

 
Znak: DT/ 47 /20 08 stycznia 2020 r.

INFORMACJA

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/ 3974/19 z dnia 06.11.2019 roku na: „Opracowanie opinii stanu technicznego balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 31 w Kętrzynie z zakresem i sposobem usunięcia nieprawidłowości”.

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 31 w Kętrzynie informuje, że do dnia 29.11.2019 r. do godz. 11.00 wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie 1 oferta.  

Jednocześnie informuję, że Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.

 

 

                                                                                                                                            

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DT_3974_19.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja