Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
04.07.2024

DT/RZ/28/24: Dotyczy DT/RZ/20/24 z dnia 17 czerwca 2024 - zawiadomienie o wyborze oferty

Znak: DT/RZ/28/24 Data: 04 lipca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania z dnia 17.06.2024 r. znak DT/RZ/20/24

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w związku z zakończonym postępowaniem znak DT/RZ/20/24 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, informuje o wyborze oferty na zadanie pt.:

„Remont loggii 15 szt. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaśminowej 4”

Do dnia 01.07.2024 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęła jedna oferta. Po komisyjnym otwarciu ofert, które odbyło się dn. 02.07.2024 r. podjęto decyzję o zaakceptowaniu oferty złożonej przez firmę:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski   

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Jaśminowej 4.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja