UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Aktualności
01.10.2020

Przeglądy obiektów budowlanych

 

KTBSKomunikat

Prezes KTBS informuje, że od 1 października 2020r. rozpoczną się wymagane przeglądy obiektów budowalnych realizowane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Przeglądy obejmować będą:

W zakresie budowlanym

  • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
  • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

 

W zakresie instalacji sanitarnych i gazowych

  • sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • sprawdzenie elementów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku
  • sprawdzenie instalacji gazowych
  • sprawdzenie instalacji służących ochronie środowiska

 

W zakresie instalacji elektrycznej

  • badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu
  • kontrola zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń ,
  • sprawdzenie odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

 

Przegląd kominów

  • przeglądy kominiarskie i drożności kanałów wentylacyjnych

 

Osoby wytypowane do przeglądów posiadać będą pisemne upoważnienie wydane przez KTBS w Kętrzynie do prowadzenia czynności kontrolnych w lokalach Gminy Miejskiej Kętrzyn, Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobów własnych TBS.    

 

Koordynację działań i przygotowanie niezbędnych formularzy przeglądowych oraz rozliczenie zadań  prowadzić będzie biuro TBS.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji przeglądów prosimy kierować na adres: biuro.tbs@e-ketrzyn.pl lub telefonicznie do Administratora.

Gwarantujemy zachowanie standardów wymaganych prawem oraz optymalizację kosztów w stosunku do planów gospodarczych przedłożonych w I kw. 2020.     

Prezes Zarządu
(-) Andrzej Michalski

 

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja