Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
07.08.2021

Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynkow i lokalii - branża sanitarna - wybór ofert

 
INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2665/ z dnia 30.07.2021 r.

Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali Gminy Miejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – branża sanitarna”.

            Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Firmy ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż. Przemysław Muszalski z siedzibą 91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40, która zaproponowała najniższą cenę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2663/ z dnia 30.07.2021 r.

Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna".

Realizacji przedmiotowego zamówienia została unieważniona.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2664/ z dnia 30.07.2021 r.

Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna”.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Firmy ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż. Przemysław Muszalski z siedzibą 91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40, która zaproponowała najniższą cenę.

 

 

Informacja o wyborze oferty br_san_wm.docx
Informacja o wyborze oferty br_san_ktbs.docx
Informacja o wyborze oferty br_san_gmk.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja