UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Przetargi
20.01.2020

Sikorskiego 61 - najem garażu

 
16 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na najem garażu położonego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie.

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółki.

 

Położenie garażu: Wolnostojący garaż murowany położony przy ul. Sikorskiego 61
Powierzchnia użytkowa: 15 m²
Wyposażenie techniczne: instalacja elektryczna
Cena wywoławcza za garaż miesięcznie:

nie mniej niż 200,00 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Kryteria wyboru oferty:

najwyższa zaproponowana cena ( czynsz); w przypadku jednakowych cen, oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty uzupełniającej

Okres wynajmu: na czas nieoznaczony
Termin składania ofert: do 31 stycznia 2020r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: ofertę z proponowaną miesięczną ceną brutto za najem garażu należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie (11-400) ul. Traugutta 27 w sekretariacie (I piętro), na kopercie oprócz nazwiska i imienia oraz adresu oferenta należy dopisać: ”Oferta- najem garażu przy ul. Sikorskiego 61”.
Miejsce i termin otwarcia ofert :

dnia 31 stycznia 2020r. godzina 10:30 w siedzibie Spółki ul. Romualda Traugutta 27 w Kętrzynie, (11-400) pokój nr 3 (parter)
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrznie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie najmu garażu można uzyskać w siedzibie Spółki u administratora osiedla, tel. 89 752-52-26.

 
Sikorskiego_61-najem_garazu.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja